Ngày 19/10/2019 trường THCS Long Hưng đã tiến hành tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường.