Saturday, 18/09/2021 - 14:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Long Hưng

Trường THCS công khai kết quả thực hiện quy chế Năm học 2018-2019

- Đầu năm học nhà trường đã triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, viên chức, công nhân viên trong hội đồng nhà trường và phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm về việc thực hiện công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo và công khai thông tư nầy thay thế cho thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 13/02/2018.

- Cán bộ, giáo viên, viên chức, công nhân viên, phụ huynh học sinh nắm chắc và đầy đủ về nội dung công khai, các hình thức công khai và thời điểm công khai.Từ đó xã hội có đánh giá đúng thực chất việc dạy và học của nhà trường. ​Trong năm không có phản ánh về vấn đề mất dân chủ trong quản lý điều hành của hiệu trưởng.

Tài liệu đính kèm: Tải về

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện quy chế công khai

Năm học 2018-2019

 

Trường Trung học cơ sở Long Hưng báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2018-2019 của trường như sau:

1. Việc triển khai các văn bản:

- Đầu năm học nhà trường đã triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, viên chức, công nhân viên trong hội đồng nhà trường và phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm về việc thực hiện công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo và công khai thông tư nầy thay thế cho thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiệu lực từ ngày 13/02/2018.

- Cán bộ, giáo viên, viên chức, công nhân viên, phụ huynh học sinh nắm chắc và đầy đủ về nội dung công khai, các hình thức công khai và thời điểm công khai.Từ đó xã hội có đánh giá đúng thực chất việc dạy và học của nhà trường. ​Trong năm không có phản ánh về vấn đề mất dân chủ trong quản lý điều hành của hiệu trưởng.

2. Nội dung nhà trường công khai:

Nhà trường đã thực hiện đầy đủ các nội dung công khai của Thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT đối với trường Trung học cơ sở đó là điều 5, khoản 1, 2, 3 ứng với các biểu mẫu số: 09, 10, 11,12. Công khai 3 nội dung cần công khai:

2.1.Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a) Cam kết chất lượng giáo dục:(Xem biểu mẫu 09).

Đánh giá Tốt

b) Chất lượng giáo dục thực tế:(Xem biểu mẫu 10).

Đánh giá Tốt

c) Kế hoạch xây dựng nhà trườngđạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.

Đánh giá Tốt

d) Kiểm định nhà trường: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Đánh giá Tốt

Đánh giá nội dung 2.1: Tốt

2.2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

a) Cơ sở vật chất:(xem biểu mẫu 11).

Đánh giá Tốt

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:(Xem biểu mẫu 12).

Đánh giá Tốt

Đánh giá nội dung 2.2: Tốt

2.3. Công khai thu chi tài chính:xem minh chứng kèm theo.

Đánh giá nội dung 2.3: Tốt

4. Thời điểm công khai: đúng quy định và cam kết.

- Vào đầu tháng 9/2018 đã công khai cam kết chất lượng giáo dục; công khai thông tin cơ sở vật chất; công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục (xem biểu mẫu 09; biểu mẫu 11; biểu mẫu 12).

- Công khai thông tin chất lượng giáo dục vào cuối tháng 5 năm 2019. (Biểu mẫu 12).

- Thường xuyên công khai việc thu, chi tài chính trong nhà trường, qua hội đồng sư phạm nhà trường.

5. Hình thức công khai:

a. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: đúng quy định không có phản ánh của phụ huynh và viên chức nhà trường.

b. Công khai chất lượng và các điều kiện giáo dục:đúng quy định không có phản ánh của phụ huynh và viên chức nhà trường.

b. Công khai tài chính:đúng quy định không có phản ánh của phụ huynh và viên chức nhà trường./.

  Nơi nhận:                                                             HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐT;

- Lưu: VT. 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 09 : 294